گروه آموزشی طراحی دوخت فنی و حرفه ای آش

رشته طراحي و دوخت شاخه فني و حرفه اي

نکات مهم در درس لباس کودک(توجه)

 1. برای دوخت سرویس خوابها بهتر است هنر جویان گروه بندی شوند
 2. سرویس خواب کودک یک نمونه- عروسک یک نمونه - حوله حمام یک نمونه برای یاد گیری نوار دوزی
 3. لباسهای بخش اول کامل کار شود (انواع پیراهن ها ،سرهمی.....)
 4. دوخت سیسمونی نوزاد جزء برنامه کتاب درسی نبوده و نباید تدریس و دوخته شود.
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 8:54  توسط محمد علیپور  | 

توصیه های اجرایی درس الگو ودوخت لباس کودک (1) رشته طراحی و دوخت

 1. هنر جویان با در نظر گرفتن سن کودک و شرایط محیطی ،الگوی مناسب را ترسیم و سپس متناسب با آن سنین ،تزیین لباس انتخاب کنند.
 2. خلاقیت وابتکار هنر  جویان  در به کار گرفتن مواد تزیینی روی وسایل اتاق خواب و لباس کودک اهمیت بسزایی بر این اساس دارد و هنر جویان ملزم به ارایه طرحهای نو و ابتکاری خواهند بود.
 3. هر یک از موارد تمرین در بخش اول کتاب به صورت عملی طراحی و دوخته شود ،سلیقه و طرح هنر جویان ،دارا بودن عملکرد لباس ، دوام، پایداری در شستشو پارچه، انتخاب رنگ و جنس پارچه در ارزشیابی آنان نقش بسزایی خواهد داشت.
 4. با توجه به جذابیت های کتاب در بخش اول زمان اختصاص یافته در برنامه درسی ، دوختها انجام شده باید مطابق برنامه ی کتاب صورت گیرد.
 5. هنر جویان را می توان به گروههای  ۵ نفری تقسیم نموده،مدلها ، طرحهای انتخابی و دوخت بخش اول کتاب بصورت سرویس اتاق کودک توسط هر گروه جداگانه ارایه گردد.
 6. با توجه اینکه دوخت در اندازه اصلی مهارتهای تخمین زدن،کمک در شناخت سایز بندی پوشاک،دقت در برش و تناسبات را باعث می شود و لذا باید در الگو و دوخت از اندازه های کوچکتر (۲/۱ و۴/۱ سانتیمتر ) پرهیز کرد،تا دانش آموزان از مهارتهای اصلی و مرتبط محروم نشوند.
 7. در صورت لزوم قد استین ،بالاتنه وشلوار اندازه گرفته شده کودکان را با جدول سایز بندی مقایسه کنید(در غیر این صورت از اندازه های اصلی یا جدول سایز کودکان استفاده کنید.)
 8. استفاده از لباس مناسب و رعایت نکات ایمنی در کار گاه الگو و دوخت الزامیست.
 9. با توجه به اینکه مقایسه کنار هنر جویان توسط خود آنها می تواند کمک موثری در ارتقاء سطح کارهای ارایه شده نماید واز طرف دیگر امکان قضاوت جمعی را فراهم نماید، لذا توصیه می شود هنر جویان عزیز در طی سال ودر تناوب زمانی در سالن نمایشگاه مدرسه در معرض دید همگان و اولیاء قرار دهید.
 10. تحول کارهای الگو ودوخت توسط هنرجویان باید در یک زمان مشخص شده انجام شود.
 11. با توجه به تغییرات مدلهای لباس در هر سال و ایجاد خلاقییت سعی شده پایه واساس الگو سازی ومدلسازی لباس کودک آموزش داده شود،هنرجویان می توانند بر اساس یافته های مدلهای متنوع و ابتکاری بدوزند.
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 8:40  توسط محمد علیپور  | 

توصیه های اجرایی درس کارگاه دوخت (2) رشته طراحی و دوخت

 1. با توجه به اینکه دوخت در اندازه اصلی مهارتهای تخمین زدن ، کمک در شناخت سایز بندی پوشاک ، دقت در برش و تناسبات را باعث می شود،لذا باید در دوخت های تمرینی (پاترونها) واصلی  از اندازه های کوچکتر (۲/۱و۴/۱ سانتیمتر)پرهیز کردتا دانش آموزان از مهارتهای اصلی و مرتبط محروم نشوند.
 2. استفاده از لباس مناسب و رعایت نکات ایمنی در کارگاههای دوخت الزامیست.
 3. جهت شناخت برشها و مدلسازی لباسها، از ژورنالهای مناسب  که با ارزشهاو فرهنگ جامعه مفایرت نداشته باشد استفاده شود.
 4. دودرس الگو و دوخت (۲) باید توسط یک هنر آموز تدریس شود.
 5. نمونه های دوخته شده باید روی تابلو اعلانات کلاس یا روی مانکن خیاطی نصب گردد.
 6. باید از کارخانجات و تولیدهای پوشاک با زدید و انواع ماشین دوخت و کاربرد انان در قسمتهای مختلف تولید لباس به هنر جویان معرفی گردد.
 7. در پایان هر بازدید دانش آموزان گزارشی از مراحل   تولید و چیدمان ماشین الات دوخت ارایه نمایند ( چند گزارش توسط هنر جویان بصورت جلسه سخنرانی و نمایش ارائه گردد).
 8. تمام مراحل ترسیم الگوی مدل انتخابی در کلاس الگو باید با اندازه های شخصی مدل سازی واماده شده و مراحل برش و دوخت در مدت زمان مشخص شده در کلاس انجام شود.
 9. با توجه به انیکه مقایسه کار هنر جویان توسط خود انها می تواند کمک موثری در ارتقاء سطح کارهای ارایه شده نماید و از طرف دیگر امکان قضاوت جمعی را فراهم نماید ،لذا توصیه می شود هنر جویان عزیز در طی سال و در تناوب زمانی در سالن نمایشگاه مدرسه کارهای خود را معرض  دید همگان و اولیاء  قرار دهید .
 10. تحول کار دوخت توسط هنر جویان باید در زمان مشخص شده انجام گیرد .
 11. مدلهای لباس انتخاب شده توسط هنر جویان از مر حله طراحی لباس تا انتخاب رنگ با  هماهنگی بین هنر اموزان طراحی اندام و لباس ، رنگ شناسی تخصصی لباس ،الگو (۲) و دوخت (۲) اجرا گردد.
 12. با توجه به برنامه ریزی دوره ۳ ساله رشته طراحی و دوخت از ترسیم الگو  و دوخت لباس عروس و شب و دوختهای پارچه های خاص مانند حریر ،انواع گیپور و دانتل چرم ، پوست مصنوعی خود داری کنید.( با توجه به حجم مطالب در سال سوم زمان و فرصت اجازه نمی دهد)                                                                                    

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:18  توسط محمد علیپور  | 

توصیه های اجرایی درس کارگاه اگلو(2) رشته طراحی ودوخت

 1. با توجه به اینکه دوخت در اندازه ی اصلی مهارتهای تخمین زدن ،کمک در شناخت سایز بندی پوشاک ،دقت در برش و تناسبات را باعث می شود لذا باید در دوخت های تمرینی (پاترونها)و اصلی از اندازه های کوچکتر (۲/۱ و ۴/۱)سانتیمتر) پرهیز کرد تا دانش آموزان از مهارتهای اصلی و مرتبط محرم نشوند.
 2. استفاده از لباس مناسب و رعایت نکات ایمنی در کارگا ههای دوخت الزامیست.
 3. جهت شناخت برشها و مدلسازی لباسها از ژورنالهای مناسب لباس که با ارزشها و فرهنگ،جامعه مغایرت نداشته باشد پیشنهاد می گردد.
 4. دو درس الگو و دوخت (۲) باید توسط یک هنر آموز تدریس شود.
 5. هنر جویان عزیز در طی سال کارهای خویش را در یک مجموعه نگهداری کنند.(همراه با طرح مدادی لباس)
 6. قطعات الگوی ترسیم شده قبل از برش پارچه روی مانکن خیاطی (مولاژ)گذاشته شود ،تا هنر جویان  مکانهای صحیح قرار گیری قطعات لباس روی اندام را تشخیص دهند.
 7. با توجه به توضیحات کتاب و اجرای الگو در اندازه های شخصی از تهیه دفتر الگوی جداگانه در اندازه های اشل (۲/۱و۴/۱ سانتیمتر ) خود داری کنید.(در صورتی نیاز به یاداشت مطالب اضافه،صفحات سفید به کتاب افزوده و مطالب اضافه را در آن قسمت نوشته شود.
 8. طرح لباس مورد نظر در کلاس طراحی اندام و لباس طراحی شده سپس با توجه به محتوای برنامه درسی در کلاس الگو ،مدلسازی شود.
 9. تمام مراحل ترسیم الگوی مدل انتخابی در کلاس الگو با اندازه های شخصی آماده گردد. مراحل الگو سازی در مدت زمان مشخص شده در کلاس انجام شود.
 10. مدلهای لباس انتخاب شده توسط هنر جویان از مراحله طراحی لباس تا انتخاب رنگ و نقوش پارچه و ترسیم الگو ،با هماهنگی بین هنر آموزان طراحی اندام و لباس و رنگ شناسی تخصصی لباس اجرا گردد.
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم آبان ۱۳۸۶ساعت 9:11  توسط محمد علیپور  |